Dünyada iken Helalleşin

Dünyada iken Helalleşin

Dünyada iken Helalleşin

Resulullah Efendimiz ( Sallallahü Aleyhi ve sellem ) Buyurdular ” Kimin üzerinde bir din kardesin canından veya malından bir hak bulunursa dinarın ve dirhemin bulunmadıgı kıyametmesin istesin Aksi takdırde zalımın salih ameli varsa zulmu miktarinca salij ameli ondan alinir, mazluma verilir. Eger zalimin salig ameli yoksa mazlumun günahlarindan alınıp zalıme yüklenir, ( Müsned-i Ahmed)

EBU’L-VELİD İBNÜ’L-FARAZİ

Ebu’l-Velid İbnü-l-Farazi, Hicri dördüncü asırda yaşanmış Endülüs alımlerındendir. H .351 ( M 962 ) de kurtuba’da dogdu ilk hahsilini memleketinde yaptikdan sonra 993‘te hacca gitti mekke, Misir ve kayrevan alımlerinden ilim ve hadis tahsil ettikden sonra Endülüs’e Döndü. Fıkıh hadis, iyi bir hatiiib ve hattat olup zengin bir kütüphanesi vardi. belensiye ( Valensiya) kadılıgında bulunmuştur. kendisi söyle anlattı. ” Ka’be’nin örtülerin yapışıp Allahü Teala‘dan bana Şehidligi ihsan etmesini istedi Ayrıldıktan sonra ölümün şiddet ve dehşeti hatırıma gelerek istedigimde pisman oldum dönüp tekrar dua etmeye dusundum lakın ahdimi bazmaya allahü Teala’dan haya ettigimde dönmedim.”

berberi isyanları sirrasinda 6 Şevval 403 (M. 1013) kurtuba’sa Şehid düstü. vefatı sirasinda yanında bulunan birisi anlattı ” Harp meydanında ağıryaralılar arasinda onu gördüm yanına yaklaştıgımda son nefesini vermek üzerie idi zayif bir sesle şu hadis-i şerifi okudugun işittim: Hayatım kdretinde olan Allah’a yemin ederim ki allah yolunda yaralanan her kimse -ki Allah kendi rizasi ugruında yaralanan kisiye cok iyi bilir: muhakkak o şehid mücahid, kıyamet gününde ( yaralı haliyle) kan, ( cerihasından) kipkirmizi (akarak) kokusu da misk kokusu ( saçarak Asarat meydanına) gelir. ” (S. Buharı) eseblerinde bazilari Tarih-i Ulema-i Endulusu, El,Mü’telifve’l-Muhtelif fi Esmai-r-Ricai, Ahbaru Şuara,i Endülüs Müştebehü’n-Nisbe ( Cezvetü’l-Muktebes, Humeydi)

YORUM YAZ